Welkom op de website van het Hartje Zomer Festijn.
Op 17, 18 en 19 juli 2009 vierden we drie dagen lang feest op en om het Doornboomplein in Middelbeers.

Laat hier even weten wat je ervan vond? Dit zeiden anderen. Foto's gemaakt? Deel ze met ons. Filmpje gemaakt? Zet hem op YouTube en mail ons de link. Klik hier voor de filmpjes.

Alle sponsors en vrijwilligers: ontzettend bedankt voor het mede mogelijk maken van dit fantastische evenement!

Voorwaarden en reglement

Organisatie
• Het festival wordt georganiseerd onder auspiciën van Stichting Dorpshart De Beerzen. Alle correspondentie met een zakelijk karakter dient te verlopen via het stichtingsbestuur, p/a Westelbeersedijk 57a, 5091 SL Middelbeers.
• Overal waar hieronder gesproken wordt van ‘de organisatie’ wordt Stichting Dorpshart De Beerzen bedoeld.

Entreekaarten
• Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
• Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen of aangeschaft via de online ticketservice van Uit in Brabant zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.
• Door beschadiging onherkenbaar c.q. oncontroleerbaar geworden entreekaarten worden niet geaccepteerd.
• Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
• Eenmaal gekochte entreekaarten en/of consumptiebonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Alcoholbeleid
• Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 16 jaar. Personen ouder dan 16 jaar en op vertoon van geldige legitimatie krijgen bij de entree een polsbandje waarmee alcoholische dranken besteld kunnen worden. Zonder polsbandje is het verboden om alcoholische drankjes te nuttigen.
• Personen jonger dan 16 jaar waarbij alcoholgebruik geconstateerd wordt zullen van het festivalterrein verwijderd worden.
• Het is verboden alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 16 jaar.
• Personen waarvan geconstateerd wordt dat zij toch alcohol doorgeven aan personen onder de 16 jaar zullen van het festivalterrein verwijderd worden.
• Boetes naar aanleiding van verkeerd drankgebruik kunnen worden verhaald op de overtreder.
• Wettelijk geldige legitimatie is verplicht.
• Een verzoek aan alle bezoekers: geniet, maar drink met mate en houd het gezellig. Houd je aan de regels en help daarmee voorkomen dat het festival met boetes of zelfs sluiting wordt geconfronteerd.

Op het terrein
• Het is verboden drank of voedsel van buitenaf het terrein mee op te nemen. De organisatie behoudt zich het recht voor dit in beslag te nemen.
• Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligingsmedewerkers van het festival, herkenbaar aan de T-shirts met de vermelding ‘Security’ en het logo van Hartje Zomer Festijn.
• Personen die niet toelaten zich te laten fouilleren kan de toegang geweigerd worden en/of van het festivalterrein verwijderd worden.
• Geweld en agressie worden niet getolereerd.
• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festivalterrein zonder opgave van reden.
• Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico.

Fotografie en film

• Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
• Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.

Schade en diefstal
• De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
• De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
• Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald.

Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement. In omstandigheden waarbij deze voorwaarden geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.